Thứ ba, 15/12/2020 17:32 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Thương mại hóa hệ thống thiết bị và quy trình công nghệ lên men sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý ô nhiễm môi trường”; Mã số TTKHCN.DA.10.2018

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên dự án: Thương mại hóa hệ thống thiết bị và quy trình công nghệ lên men sản xuất chế phẩm vi sinh xử lý ô nhiễm môi trường

- Mã số: TTKHCN.DA.10.2018

- Thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

- Kinh phí: 6.600.000.000 đồng, trong đó:

+ Từ Ngân sách nhà nước: 3.350.000.000 đồng

+ Từ nguồn khác: 3.250.000.000 đồng

- Thời gian thực hiện: 24 tháng

+ Bắt đầu: Tháng 08/2018

+ Kết thúc: Tháng 07/2020

- Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Đình Duẩn

- Các thành viên tham gia chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Lê Đình Duẩn

Chủ nhiệm nhiệm vụ (CN)

Công ty CP Công nghệ Vi sinh và Môi trường

2

Đặng Thu Trang

Thư ký khoa học (TK)

Công ty CP Công nghệ Vi sinh và Môi trường

3

Tống Quang Huấn

Thành viên thực hiện chính(TVC)

Công ty CP Công nghệ Vi sinh và Môi trường

4

Lê Đình Dần

Thành viên thực hiện chính

Công ty CP Công nghệ Vi sinh và Môi trường

5

Nguyễn Văn Hồng

Thành viên thực hiện chính

Công ty CP Công nghệ Vi sinh và Môi trường

6

Phạm Thị Hoa

Thành viên thực hiện chính

Công ty CP Công nghệ Vi sinh và Môi trường

7

Bùi Thị Phương

Thành viên thực hiện chính

Công ty CP Công nghệ Vi sinh và Môi trường

8

Lương Hữu Thành

Thành viên thực hiện chính

Viện Môi trường Nông nghiệp

9

Nguyễn Văn Hiếu

Thành viên thực hiện chính

Viện Môi trường Nông nghiệp

10

Phan Thị Tuyết Minh

Thành viên thực hiện chính

Viện Môi trường Nông nghiệp

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian dự kiến: Tháng 12/2020 - 01/2021

- Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: (chi tiết tại Tệp đính kèm).

 

Tệp đính kèm:

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Lượt xem: 831

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)