Thứ ba, 15/12/2020 15:24 GMT+7

Về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính qua mạng

Kính gửi:   Các đơn vị trực thuộc Bộ
 

Ngày 10/12/2020, Bộ Nội vụ có Công văn số 6496/BNV-CCHC về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính. Theo nội dung Công văn nêu trên, Bộ Nội vụ thông báo tiếp tục triển khai bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: bonoivu.cls.vn hoặc caicachhanhchinh.gov.vn, mục “CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG E-LEARNING CHO CÔNG CHỨC CCHC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG”, thời gian triển khai đến 28/02/2021.

Nội dung bồi dưỡng gồm các chuyên đề sau:

- Chuyên đề 1: Tổng quan về cải cách hành chính, gồm: Khái niệm về cải cách hành chính; quá trình cải cách hành chính của Chính phủ Việt Nam; xu hướng cải cách hành chính của các quốc gia trên thế giới; một số mô hình cải cách hành chính tiêu biểu.

- Chuyên đề 2: Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính.

- Chuyên đề 3: Theo dõi, đánh giá cải cách hành chính, gồm: Những vấn đề chung về theo dõi, đánh giá cải cách hành chính; giới thiệu về Chỉ số cải cách hành chính (nội dung, phương pháp xác định, quá trình triển khai).

(Công văn của Bộ Nội vụ và mẫu danh sách đăng ký học viên gửi kèm theo)

Đề nghị các đơn vị gửi danh sách học viên (theo mẫu) về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 22/12/2020, file điện tử gửi về địa chỉ: vkphuong@most.gov.vn để triển khai các công việc tiếp theo.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị./.

 

Tệp đính kèm:

- Công văn về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính qua mạng

- Mẫu danh sách đăng ký học viên

 

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 1112

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)