Thứ ba, 15/12/2020 17:54 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 10 năm 2020

 

Stt

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Ghi chú

1. 

Viện năng lượng

 

x

 

2. 

Viện phát triển văn hóa dân tộc

x

 

 

3.

Trung tâm tư vấn phát triển kinh tế thương mại Việt Nam

x

 

 

4.

Viện nghiên cứu quản lý hành chính

 

x

 

5.

Khoa quốc tế

 

x

 

6.

Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Việt

x

 

 

7. 

Trung tâm dịch vụ CGCN văn thư - lưu trữ

 

x

 

8.

Trung tâm hỗ trợ năng lực cộng đồng

 

x

 

9.

Liên hiệp khoa học phát triển du lịch bền vững

 

x

 

10.

Viện nghiên cứu và bảo tồn văn hóa

x

 

 

11.

Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp

 

x

 

12.

Trung tâm tư vấn HTTL, can thiệp sớm Nắng mới

x

 

 

13.

Trung tâm kinh tế môi trường

x

 

 

14.

Trung tâm bản quyền số

x

 

 

15.

Viện nghiên cứu đổi mới và phát triển bền vững

x

 

 

16.

Trung tâm công nghệ xây dựng

 

x

 

17.

Trung tâm phát triển cộng đồng bền vững

 

x

 

18.

Viện khoa học nông - lâm nghiệp công nghệ cao

x

 

 

19.

Viện khoa học giáo dục Việt Nam

 

x

 

20.

Trung tâm nghiên cứu, tư vấn, trị liệu tâm lý trẻ Ánh sáng

x

 

 

21.

Viện nghiên cứu bảo vệ sức khỏe cộng đồng

x

 

 

22.

Viện ứng dụng CNTT và truyền thông

 

x

 

23.

Viện nghiên cứu y sinh và hóa sinh ứng dụng

 

x

 

24.

Vườn quốc gia cúc phương

x

 

 

25.

Viện đo lường kiểm định và thử nghiệm

x

 

 

26.

Viện nghiên cứu y sinh

x

 

 

27.

Trung tâm thông tin và dự báo

 

x

 

28.

Trung tâm tài nguyên nông nghiệp toàn cầu

x

 

 

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 747

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)