Thứ hai, 11/11/2019 17:23 GMT+7

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia "Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1 có tính sinh miễn dịch cao bằng phương pháp biểu hiện tạm thời trên cây thuốc lá”, mã số NĐT.07.GER/15

I. Thông tin chung:

1. Tên nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư: Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1 có tính sinh miễn dịch cao bằng phương pháp biểu hiện tạm thời trên cây thuốc lá, mã số NĐT.07.GER/15.

2. Kinh phí thực hiện: 3.360 triệu đồng

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.360 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3.Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2019

4 Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Huyền Trang

II.  Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1 Thời gian dự kiến: Tháng 12/2019.

2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.


Thông tin chi tiết tại Tệp đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 1275

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)