Thứ tư, 15/05/2019 15:42 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu thực trạng nhiễm độc chì ở trẻ em Việt Nam và hiệu quả một số giải pháp can thiệp”, mã số ĐTĐL.CN-48/15

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu thực trạng nhiễm độc chì ở trẻ em Việt Nam và hiệu quả một số giải pháp can thiệp”, mã số ĐTĐL.CN-48/15 được đăng tải chi tiết tại đây.

Nguồn: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1118

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)