Thứ ba, 14/05/2019 14:40 GMT+7

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tiếp nhận và tổ chức thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ

Thực hiện Dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước” thuộc Chương trình phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2020 (Chương trình 2075), được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện theo Quyết định số 2294/QĐ-BKHCN ngày 15/08/2018, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận yêu cầu và tổ chức thực hiện tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về sở hữu trí tuệ.

Chi tiết về nội dung tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ xem tại đây./.

 

 

Nguồn: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 2814

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)