Thứ sáu, 10/05/2019 14:45 GMT+7

Danh sách các tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN tháng 4 năm 2019

STT

Tên tổ chức

Cấp mới

Thay đổi, bổ sung

Ghi chú

1

Viện Quản lý và thông tin kinh tế

x

 

 

2

Viện Nghiên cứu đào tạo và phát triển

x

 

 

3

Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ

x

 

 

4

Trung tâm Nghiên cứu hợp tác quốc tế, văn hóa, ngôn ngữ Hàn Quốc

x

 

 

5

Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Minh Tâm

x

 

 

6

Trung tâm Khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ power live Việt Nam

 

x

 

7

Viện ứng dụng tiêu chuẩn và chất lượng

 

x

 

8

Viện nghiên cứu ứng dụng mỹ thuật sản phẩm làng nghề Việt Nam

x

 

 

9

Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục Kinh bắc

x

 

 

10

Trung tâm ứng dụng tiêu chuẩn chất lượng

 

x

 

11

Viện sáng kiến Việt Nam

x

 

 

12

Viện Khoa học và Quản lý

x

 

 

13

Trung tâm Định giá đất và kiểm định địa chính

x

 

 

14

Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường

x

 

 

15

Viện Nghiên cứu và ứng dụng Việt nam Bách Nghệ thực hành

x

 

 

16

Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

 

x

 

17

Trung tâm Đào tạo, tư vấn kinh tế, pháp luật và môi trường

 

x

 

18

Trung tâm chuyển giao công nghệ Việt Đức

 

x

 

19

Viện Tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng

 

x

 

20

Trường Đại học nam Cần Thơ

x

 

 

21

Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý giáo dục An Khánh

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 2598

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)