Thứ tư, 05/12/2018 13:23 GMT+7

Góp ý Dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT tại Bộ KH&CN năm 2019

Thực hiện yêu cầu tại Điểm a Khoản 1 Mục V Điều 1 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT hằng năm.

Trung tâm CNTT đã xây dựng Dự thảo kế hoạch Ứng dụng CNTT năm 2019 tại Bộ KH&CN căn cứ theo:

- Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ KH&CN, phiên bản 1.0;

- Kế hoạch ứng dụng CNTT tại Bộ KH&CN giai đoạn 2016-2020;

- Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3405/BTTT-THH ngày 08/10/2018;

- Nhu cầu ứng dụng CNTT thực tế của đơn vị tại văn bản phúc đáp Công văn số 293/CV-TTCNTT ngày 24/10/2018 của Trung tâm CNTT về việc Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2018 và dự kiến kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019.

Trung tâm CNTT kính đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, góp ý cho Dự thảo Kế hoạch nêu trên, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1. Góp ý nội dung Dự thảo Kế hoạch;

2. Rà soát, cung cấp thông tin cho Danh mục các nhiệm vụ, dự án CNTT triển khai trong năm 2019 (tại Phụ lục). Đơn vị cần đảm bảo các nhiệm vụ trong kế hoạch được triển khai trong năm 2019, tránh tính trạng không thực hiện làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung của Bộ.

Văn bản góp ý gửi về Trung tâm CNTT trước ngày 10/12/2018 (đồng thời gửi văn bản điện tử vào hộp thư điện tử theo địa chỉ phongudcntt@most.gov.vn). Sau thời gian này, nếu Trung tâm CNTT không nhận được văn bản góp ý thì được hiểu là đơn vị đồng ý với Dự thảo Kế hoạch nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.


Tệp đính kèm:

Dự thảo Kế hoạch

Danh mục các nhiệm vụ, dự án CNTT triển khai trong năm 2019

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Lượt xem: 1839

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)