Thứ tư, 28/11/2018 16:51 GMT+7

Thông báo về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh niên năm 2018

                             Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 3055/QĐ-BKHCN ngày 03/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ KH&CN giai đoạn 2013-2020 và Quyết định số 728/QĐ-BKHCN ngày 02/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ KH&CN giai đoạn 2013-2020, Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị Quý đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác thanh niên năm 2018 theo các Quyết định nêu trên.

Báo cáo của Quý đơn vị đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (đồng thời gửi file điện tử vào email: ntanguyet@most.gov.vn) trước ngày 05/12/2018 để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ.

Thông tin chi tiết liên hệ: Bà Ngô Thị Ánh Nguyệt, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại: 0979977597.

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị.

Tệp đính kèm:
- Công văn số 412/TCCB ngày 27/11/2018
- Quyết định số 728/QĐ-BKHCN ngày 02/4/2018
- Quyết định số 3055/QĐ-BKHCN ngày 03/10/2013

Nguồn: Vụ Tổ chức cán bộ

Lượt xem: 2000

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)