Dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/01/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/03/2020

Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản:

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng  trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới .

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.37911632 trước ngày 20 tháng 3 năm 2020 để kịp tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.