Trung tâm Công nghệ Laser - Viện Ứng dụng công nghệ sản xuất và chuyển giao thành công Thiết bị phẫu thuật Plasma (Model: MPHT)

Thiết bị phẫu thuật Plasma (Model: MPHT) do Trung tâm Công nghệ Laser - Viện Ứng dụng công nghệ nghiên cứu, chế tạo là trang thiết bị dùng trong y tế. Thiết bị làm việc dựa trên nguyên lý tạo Plasma bằng cao áp, nâng nhiệt độ vùng tiếp xúc từ 500oC đến 3000oC làm bốc cháy tức thời các tổ chức, giúp cho phẫu thuật cắt, đốt bốc bay tổ chức, quang đông cầm máu có hiệu quả cao. Nhiệt plasma có tác dụng hoá hơi tổ chức, cắt rạch cầm máu và để lại trên bề mặt vết cắt một lớp các-bon hoá rất mỏng có tác dụng như một hàng rào bảo vệ sinh học.
Ngày 16/08/2022   |Xem tiếp