Thứ tư, 27/07/2022 17:25 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 26/7/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 603/QĐ-LHHVN ngày 20/7/2022 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc giải thể Trung tâm Thông tin Tổ chức Phi chính phủ (NGO-IC).

Trung tâm Thông tin Tổ chức Phi chính phủ được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-LHHVN ngày 15/01/2013 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1080 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 30/01/2013.

Đề nghị Trung tâm Thông tin Tổ chức Phi chính phủ nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1080 và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1103

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)