Thứ tư, 04/05/2022 14:23 GMT+7

Cục Năng lượng nguyên tử công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 03 tháng đầu năm 2022

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ đinh định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Cục Năng lượng nguyên tử công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 03 tháng đầu năm 2022 chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 03 tháng đầu năm 2022.

 

Nguồn: Cục Năng lượng nguyên tử

Lượt xem: 1135

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)