Thứ sáu, 29/04/2022 17:45 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống truyền thông radio số đồng nhất 03 cấp phục vụ đổi mới công nghệ thông tin, truyền thông tại tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, mã số đề tài: ĐTĐLCN.18/19

I. Thông tin chung về nhiệm vụ: Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống truyền thông radio số đồng nhất 03 cấp phục vụ đổi mới công nghệ thông tin, truyền thông tại tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.

1. Tên nhiệm vụ, mã số: 

Mã số đề tài: ĐTĐLCN.18/19

Thuộc Dự án KH&CN: Đề tài Độc lập cấp nhà nước, lĩnh vực Kỹ thuật & Công nghệ

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung

Mục tiêu của đề tài là làm chủ công nghệ thiết kế, xây dựng hệ thống truyền thông radio số 3 cấp phục vụ đổi mới công nghệ thông tin, truyền thông tại tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.

 Mục tiêu cụ thể

- Thiết kế và xây dựng hệ thống truyền thông radio số đồng nhất 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) phục vụ phổ biến kiến thức thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các thông tin khẩn cấp của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, đảm bảo an toàn thông tin và tính dự phòng hệ thống trong trường hợp khẩn cấp.

- Triển khai thử nghiệm hệ thống truyền thông radio số tại một số địa phương tại tỉnh Đắk Lắk có hiệu quả truyền thông cao, chi phí vận hành giảm đáng kể so với hệ thống truyền thông hiện hành.

- Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ khai thác, vận hành hệ thống.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Quốc Uy

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Địa chỉ: 122 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

5. Kinh phí thực hiện:

Tổng số kinh phí thực hiện: 6.720,0 tr.đ, trong đó:

+ Kính phí từ ngân sách SNKH Công nghệ  Trung ương: 6.720,0 tr.đ.

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH Công nghệ địa: 680,0 tr.đ.

6. Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 08 năm 2021

- Thực tế thực hiện: từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 08 năm 2021

Thông tin chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Thông tin đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: ĐTĐLCN.18/19

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số đề tài: ĐTĐLCN.18/19

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 1387

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)