Thứ tư, 04/05/2022 11:16 GMT+7

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Thông báo số 950/TB-BKHCN ngày 04/5/2022, thông báo Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

Theo Bộ KH&CN, thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chương trình 1322). Căn cứ thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN.

Tiếp theo Công văn số 683/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2022 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2023,

Bộ KH&CN thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322, chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Thông báo số 950/TB-BKHCN ngày 04/5/2022

 

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 1485

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)