Thứ sáu, 19/11/2021 21:24 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen Bạch truật (Atractylodes macrocephala Koidz.) và sâm Bố Chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.) làm nguyên liệu sản xuất thuốc tại Đắk Lắk và một số tỉnh Tây Nguyên. Mã số: NVQG-2017/10

Tổng kinh phí: 4.000 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    4.000 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                             0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Vinature;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Xuân Nam;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Xuân Nam

Chủ nhiệm đề tài

Viện Dược liệu

2

Đinh Thị Thu Trang

Thư ký đề tài

Viện Dược liệu

3

Nguyễn Thị Như Trang

Thành viên chính

Công ty Cổ phần KHCN Vinature

4

Võ Thanh Toàn

Thành viên chính

Công ty Cổ phần KHCN Vinature

5

Nguyễn Thị Thu Phương

Thành viên chính

Công ty Cổ phần KHCN Vinature

6

Nguyễn Ngọc Dương

Thành viên chính

Công ty Cổ phần Nicotec Đắk Lắk

7

Phan Thúy Hiền

Thành viên chính

Viện Dược liệu

8

Phạm Thanh Huyền

Thành viên chính

Viện Dược liệu

9

Nguyễn Thị Thúy

Thành viên chính

Viện Dược liệu

10

Nguyễn Hạnh Hoa

Thành viên chính

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: NVQG-2017/10

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: NVQG-2017/10

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 718

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)