Thứ sáu, 19/11/2021 14:48 GMT+7

Danh sách các công trình/ cụm công trình được Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6

Ngày 18/11/2021, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 đã tổ chức Phiên họp xét tặng Giải thưởng. Kết quả có 12 công trình/cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 17 công trình/cụm công trình được đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Căn cứ quy định tại Điều 21, Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước (kèm theo Danh sách công trình và tác giả).

Mọi ý kiến xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng, ĐT: 02435560658, Email: tdkt@most.gov.vn.

Trân trọng./.

 

Nguồn: Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lượt xem: 1923

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)