Thứ năm, 18/11/2021 19:47 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ (Trung tâm Nghiên cứu môi trường và Phát triển cộng đồng Tây Nguyên)

Ngày 18/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 928/QĐ-LHHVN ngày 17/11/2021 về việc giải thể Trung tâm Nghiên cứu môi trường và Phát triển cộng đồng Tây Nguyên.

Trung tâm Nghiên cứu môi trường và Phát triển cộng đồng Tây Nguyên được thành lập theo Quyết định số 166/QĐ-LHHVN ngày 16/3/2011 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-964 cấp thay đổi lần đầu ngày 09/4/2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Đề nghị Trung tâm Nghiên cứu môi trường và Phát triển cộng đồng Tây Nguyên nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 555

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)