Thứ sáu, 19/11/2021 21:16 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây nông – lâm nghiệp và cây thuốc tại lưu vực thủy điện Lai Châu”, mã số: NVQG2017/11

Tổng kinh phí: 7.000 triệu đồng. Trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.000 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Tài nguyên thực vật

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Đăng Toàn;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Vũ Đăng Toàn

Tiến sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

2

Bùi Thị Thu Huyền

Tiến sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

3

Lê Tuấn Phong

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

4

Hà Minh Loan

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

5

Phí Đình Nam

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

6

Vũ Xuân Trường

Thạc sĩ

Trung tâm Tài nguyên thực vật

7

Phí Hồng Hải

Tiến sĩ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

8

Trần Trung Thành

Thạc sĩ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

9

Phạm Thanh Huyền

Tiến sĩ

Viện Dược liệu

10

Phan Văn Trưởng

Thạc sĩ

Viện Dược liệu


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 11/20221, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: NVQG2017/11

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số: NVQG2017/11

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 622

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)