Thứ sáu, 19/11/2021 21:01 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quỹ gen quốc gia”, mã số NVQG 2017/22

Tổng kinh phí: 6.380 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:                    6.380 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:                                     0 triệu đồng

Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2021;

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Tài nguyên thực vật;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KSC. Nguyễn Tiến Hưng;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:
 

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Tiến Hưng

KSC

Trung tâm Tài nguyên thực vật

2

Đới Hồng Hạnh

ThS

Trung tâm Tài nguyên thực vật

3

Phạm Hùng Cương

TS

Trung tâm Tài nguyên thực vật

4

Vũ Đình Tú

KS

Trung tâm Tài nguyên thực vật

5

TS. Lê Đình Sơn

TS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

6

TS. Hoàng Văn Vinh

TS

Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

Nguyễn Minh Khởi

PGS.TS

Viện Dược liệu

8

TS. Phí Hồng Hải

TS

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

9

TS. Phạm Công Thiếu

TS

Viện Chăn nuôi

10

TS. Lê Văn Khôi

TS

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

 

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số NVQG 2017/22

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia mã số NVQG 2017/22

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 624

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)