Thứ sáu, 08/10/2021 14:20 GMT+7

Thông tin đánh giá kết quả đề tài KH&CN cấp Nhà nước: Phát triển phương pháp hiển vi huỳnh quang siêu phân giải dựng ảnh ngẫu nhiên ứng dụng trong phát hiện virus, Mã số: ĐTĐL.CN-05/17

a/ Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Phát triển phương pháp hiển vi huỳnh quang siêu phân giải dựng ảnh ngẫu nhiên ứng dụng trong phát hiện virus.

- Mã số: ĐTĐL.CN-05/17

- Kinh phí: 6.820 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 06/2017 đến tháng 05/2020) và được gia hạn 12 tháng (đến tháng 5/2021) theo Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN, ngày 28/5/2020.

- Tổ chức chủ trì: Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trọng Nghĩa.

- Các thành viên tham gia chính:

1

PGS. TS. Trần Hồng Nhung

Viện Vật Lý, VAST

2

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Viện Vật Lý, VAST

3

TS. Nguyễn Đình Hoàng

Viện Vật Lý, VAST

4

PGS. TS. Nghiêm Thị Hà Liên

Viện Vật Lý, VAST

5

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Viện Vật Lý, VAST

6

TS. Đỗ Phương Loan

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

7

TS. Nguyễn Thu Thủy

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

8

ThS. Nguyễn Thanh Thủy

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

9

TS. Lê Trà My

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

10

ThS. Bùi Thị Khánh

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 11/2021.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

Thông tin đánh giá kết quả đề tài KH&CN cấp Nhà nước mã số: ĐTĐL.CN-05/17

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 397

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)