Thứ tư, 06/10/2021 22:59 GMT+7

Thông báo mời tham dự lớp tập huấn về đăng ký quốc tế sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu thông qua các Hệ thống PCT, La Hay và Madrid

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo mời tham dự lớp tập huấn về đăng ký quốc tế sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu thông qua các Hệ thống PCT, La Hay và Madrid.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, nhằm phổ biến các kiến thức về đăng ký quốc tế các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp cho các nhóm chủ thể có liên quan, Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức chuỗi tập huấn về đăng ký quốc tế sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu thông qua các Hệ thống PCT, La Hay và Madrid với các thông tin như sau:

1. Thời gian và nội dung:

 

- 13h45 – 14h00: Đại biểu đăng nhập Phòng học trực tuyến theo tài khoản và mật khẩu đã được cấp

- 14h00 – 15h30: Trình bày nội dung

- 15h30 – 16h30: Trao đổi, thảo luận

 

- Ngày 12/10/2021: Đăng ký quốc tế sáng chế thông qua Hệ thống PCT

- Ngày 13/10/2021: Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp thông qua Hệ thống La Hay

- Ngày 15/10/2021: Đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid

 

2. Hình thức: trực tuyến trên nền tảng Zoom.

3. Đường dẫn đăng ký tham dự:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8yJ4i50lwBrWOzdphrzbnHUXiLekf3yKk-dPr9RszYO7-qA/viewform

(Đại biểu đăng ký trước ngày 10/10/2021, hệ thống có thể sẽ đóng trước thời hạn này khi số lượng đại biểu đăng ký đã đủ 100 đại biểu).

Đề nghị mỗi đơn vị, tổ chức chỉ đăng ký 01 đại biểu tham dự, Ban tổ chức sẽ gửi thông tin truy cập tới địa chỉ email của đại biểu đã đăng ký.  Đề nghị đại biểu đăng nhập theo đúng tên đăng ký (các trường hợp đăng nhập bằng tên khác sẽ không đăng nhập được vào Phòng học trực tuyến).

Thông tin chi tiết liên hệ: 0243.8583069 (máy lẻ: 4166 hoặc 4164)

 

Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Lượt xem: 921

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)