Thứ tư, 06/10/2021 20:57 GMT+7

Thông báo về giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 04/10/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 706-QĐ-LHHVN và 707/QĐ-LHHVN ngày 29/9/2021 về việc giải thể Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật sinh học và Trung tâm Tư vấn và Triển khai Công nghệ năng lượng (CODECET).

1. Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật sinh học được thành lập theo Quyết định số 1465/QĐ-LHHVN ngày 17/10/2007 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-684 cấp thay đổi lần đầu ngày 25/08/2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

2. Trung tâm Tư vấn và Triển khai Công nghệ năng lượng được thành lập theo Quyết định số 97/TC-LHH ngày 07/02/1994 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-501 cấp thay đổi lần đầu ngày 06/04/2006 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Đề nghị Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật sinh học và Trung tâm Tư vấn và Triển khai Công nghệ năng lượng nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và thực hiện các công việc liên quan đến giải thể tổ chức khoa học và công nghệ được quy định tại Điều 16 Chương 2 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.

 

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Lượt xem: 1086

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)