Thứ hai, 15/03/2021 17:08 GMT+7

Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Ngày 12/3/2021, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng về triển khai Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Nghị định 107).

Toàn cảnh Buổi làm việc.
 

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ KH&CN có ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN; Đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ KH&CN: Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2; phía thành phố Đà Nẵng có: ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, Phòng Khoa giáo văn xã thuộc Văn phòng UBND thành phố và Ban Lãnh đạo Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng và đại diện các trưởng, phó phòng, Trung tâm các đơn vị thuộc Sở.

Thay mặt phía thành phố Đà Nẵng, ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng báo cáo tổng hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ trên địa bàn năm 2020, định hướng công tác năm 2021, Cụ thể: thành phố được chú trọng đổi mới, hướng đến tạo môi trường ngày càng thuận lợi cho hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố (Đã tham mưu ban hành 15 văn bản phục vụ trực tiếp hoạt động KH&CN (01 văn bản của Thành ủy, 01 văn bản của HĐND và 13 văn bản của UBND thành phố), một số văn bản quan trọng như: Chương trình 35-CTr/TU, Chương trình 36-CTr/TU và Nghị quyết 328/2020/NQ-HĐND); Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ tăng cả về số lượng, chất lượng, bám sát vào mục tiêu phát triển của thành phố và chú trọng vào tính ứng dụng kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu (Đã có 6 chương trình nghiên cứu trọng điểm của thành phố với 77 nhiệm vụ KH&CN các cấp được triển khai trong năm 2020, trong đó bao gồm 03 đề tài cấp quốc gia, 04 dự án Nông thôn miền núi, 40 đề tài cấp thành phố và 30 đề tài cấp cơ sở với tổng kinh phí hơn 100,7 tỉ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ Bộ KH&CN chiếm 36,74%, nguồn xã hội hóa tăng đáng kể, chiếm 29,1%.). Thông qua nghiên cứu, đã xây dựng hơn 30 quy trình, mô hình, sản phẩm, bàn giao cho đơn vị ứng dụng và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham khảo và áp dụng. Hỗ trợ cho 16 lượt doanh nghiệp với hơn 3 tỷ đồng để nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng; bảo hộ tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập. Hỗ trợ 16 lượt doanh nghiệp KNĐMST phát triển sản phẩm, kết nối đầu tư, tham gia các cuộc thi KNĐMST... với kinh phí từ ngân sách hỗ trợ là 1.188 triệu đồng. Tốc độ tăng năng suất các yếu tố tổng hợp TFP của thành phố bình quân bình quân 4 năm giai đoạn 2016 - 2019 tăng TFP đóng góp vào tăng GRDP là 33,64% (cao hơn tỷ phần đóng góp của giai đoạn 2011 - 2015 là 17,93%). Tính bình quân trong giai đoạn 2011-2019, tăng năng suất yếu tố tổng hợp đóng góp vào tăng GRDP của Đà Nẵng là 23,26%.

Đối với việc triển khai Nghị định 107, Đồng thời Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 107, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức Bộ máy của Sở nói chung và sắp xếp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nói riêng, hiện nay Đề án đã được thành phố thông qua. Tuy nhiên việc triển khai phê duyệt cụ thể phải bảo đảm thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ KH&CN.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận về kết quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ của thành phố trong thời gian qua, cảm ơn Bộ KH&CN đã hỗ trợ thành phố nhiều nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia như Chương trình Nông thôn miền núi, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, nhiệm vụ KH&CN cấp thiết phát sinh, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, kết nối cung cầu công nghệ…

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu ghi nhận những kết quả ngành KH&CN thành phố đã đạt được, cảm ơn Lãnh đạo thành phố đã quan tâm phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố thời gian qua. Thời gian tới, đề nghị Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố ban hành những chương trình, kế hoạch, đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bảo đảm phục vụ thắng lợi các mục tiêu phát triển của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Nhân dịp này, đồng chí đề nghị Lãnh đạo thành phố quan tâm đến việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở nói chung và duy trì hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố để bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố cũng như khu vực Miền Trung, Tây Nguyên./.

 

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 1318

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)