Thứ bảy, 29/08/2020 08:29 GMT+7

Thứ trưởng Lê Xuân Định được giới thiệu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN

Chiều 28/8, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức được ra mắt với 25 ủy viên. Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng được giới thiệu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN.

Thứ trưởng Lê Xuân Định được giới thiệu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN. 
 

Như vậy, sau một ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công (KHCN) nghệ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu và công bố danh sách Ban chấp hành mới. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu 6 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
 


 

Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu, Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình hành động Dự thảo Nghị quyết Đại hội, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Quan điểm chỉ đạo gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm.

Trong nhiều nhiệm vụ và mục tiêu lớn, Đảng bộ Bộ KHCN xác định tập trung phát triển để KHCN thực sự là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, năng lượng sạch, công nghệ môi trường để chuyển đổi, nâng cao năng suất và hiệu quả của nền kinh tế.

Nâng cao tiềm lực và trình độ KHCN trong nước để triển khai các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới, tập trung phát triển công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng cao…

Trước đó, tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN diễn ra vào sáng 28/8, sau khi nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đề nghị Đảng bộ quan tâm hơn nữa đến 5 vấn đề:

Thứ nhất, đại dịch Covid-19 đặt tất cả các quốc gia trước thách thức của việc đạt mục tiêu kép, bảo đảm phòng chống dịch bệnh tái bùng phát và nhanh chóng phục hồi kinh tế, đòi hỏi phải luôn đổi mới các phương thức quản trị và hệ thống điều hành để thích ứng với trạng thái bình thường mới. Trong bối cảnh đó, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và chính quyền trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát thực tiễn, thích ứng và đổi mới, nâng cao năng lực hệ thống sáng tạo quốc gia, tạo động lực hỗ trợ cho doanh nghiệp và các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trụ vững và phát triển trên các nền tảng công nghệ mới.

Thứ hai, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm cơ sở để xác định phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ trong nhiệm kỳ mới, đồng thời, phổ biến, quán triệt với từng chi bộ, đảng viên và có cơ chế đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá nghiêm túc việc triển khai thực hiện.

Thứ ba, từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Từ đó, phải nâng tầm lý luận, khả năng nhận biết vấn đề và hoạch định chính sách; luôn nỗ lực đổi mới và sáng tạo cách nghĩ, cách làm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải có sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ; các cấp ủy đảng và thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phải biết vượt lên trên lợi ích cục bộ của đơn vị mình để hành động vì lợi ích toàn cục và mục tiêu cao nhất là bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc chung của ngành, của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ tư, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Chú trọng hơn nữa các khâu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ; quan tâm phát triển cán bộ trẻ và lực lượng kế cận để khắc phục tình trạng hẫng hụt đội ngũ, thực hiện tốt việc chuyển giao giữa các thế hệ cán bộ. Đổi mới, cải thiện môi trường làm việc và văn hóa công sở theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, phát huy tối đa trí tuệ, sở trường, thế mạnh của mỗi cá nhân và tập thể đơn vị, đóng góp xây dựng Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bên để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động, sáng tạo, linh hoạt và thích ứng trong công tác chỉ đạo, điều hành; đoàn kết, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đổi mới và nâng tầm hệ thống sáng tạo quốc gia để đưa KH&CN và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành đột phá chiến lược, là động lực then chốt trong phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Liên kết nguồn tin: https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thu-truong-le-xuan-dinh-duoc-gioi-thieu-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-bo-khcn-20200828163055567.htm

Nguồn: Báo điện tử Dân trí

Lượt xem: 1056

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)