Thứ năm, 27/08/2020 08:45 GMT+7

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ KH&CN chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) nhằm xem xét, thông qua kế hoạch, phân công triển khai xây dựng dự án Luật và thảo luận Đề cương dự án.

Báo cáo các nội dung về dự kiến kế hoạch soạn thảo Luật và Đề cương, ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT cho biết, Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT đã được Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng. Quốc hội đã chấp thuận Hồ sơ và đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Theo đó, 3 lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của 3 Bộ sẽ do mỗi Bộ chủ trì nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Đối với các phần có sự giao thoa giữa 3 lĩnh vực (phần Quy định chung và Bảo vệ quyền trình và được), Bộ KH&CN sẽ chủ trì và các bộ, ngành khác cùng tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo Luật phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của mình.

Nội dung sửa đổi Luật SHTT lần này cơ bản tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn, bao gồm: Bảo đảm quy định rõ về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan trong các trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền; khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước; tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký và xác lập quyền; đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng; tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về SHTT; nâng cao hiệu quả của hoạt động thực thi quyền SHTT; và bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập.

Dự thảo Luật SHTT dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp tháng 10/2021 và trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp tháng 5/2022.

Liên kết nguồn tin: Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn (khoahocphattrien.vn)

Nguồn: Báo Khoa học và Phát triển

Lượt xem: 1482

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)