Thứ sáu, 10/07/2015 10:53 GMT+7

Dự án Cơ sở nghiên cứu của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tại Đà Nẵng (giai đoạn 1)

1

Chủ đầu tư dự án

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN)

2

Mục tiêu chính

- Xây dựng cơ sở nghiên cứu - triển khai của Viện NLNTVN với hệ thống các phòng thí nghiệm, các trang thiết bị công nghệ hạt nhân, công nghệ bức xạ và quan trắc môi trường để đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, nghiên cứu phát triển công nghệ bức xạ trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sinh học, môi trường biển và vật liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Tp. Đà Nẵng và khu vực Miền Trung Tây Nguyên;

- Thiết lập trạm quan trắc phóng xạ môi trường để hỗ trợ đánh giá tác động môi trường phóng xạ giúp cho việc thẩm định xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam ở khu vực Nam Trung Bộ;

- Hình thành tổ chức nghiên cứu triển khai gồm cả đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trung tâm dịch vụ và chuyển giao công nghệ để hỗ trợ cho các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học khu vực trong lĩnh vực đào tạo các ngành công nghệ hạt nhân và các ngành khác liên quan;
- Phối hợp gắn kết các hoạt động triển khai hỗ trợ kỹ thuật cho Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng thông qua Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thuộc Sở với các hoạt động nghiên cứu ứng dụng của Viện NLNTVN;

- Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật theo phân công của Viện NLNTVN về chuẩn đo lường bức xạ và hạt nhân, dịch vụ kỹ thuật an toàn bức xạ, xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân trong khu vực;

- Xây dựng hệ thống dịch vụ ứng dụng công nghệ bức xạ để bảo quản thực phẩm, khử trùng dụng cụ y tế đáp ứng nhu cầu xã hội và xuất khẩu, ứng dụng dịch vụ kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, nông nghiệp và y tế;
- Xây dựng hệ thống thông tin KH&CN phục vụ các tỉnh Miền Trung

3

Lĩnh vực chuyên môn

Năng lượng nguyên tử

4

Thời gian thực hiện

Được xác định sau khi tính toán lại cơ cấu tổng mức đầu tư, điều chỉnh quy mô dự án

5

Kinh phí thực hiện dự án

49,032 tỷ đồng

6

Loại hình tài trợ

 

7

Nguồn kinh phí/ Nhà tài trợ

- Giai đoạn I: Ngân sách nhà nước

- Giai đoạn II: Ngân sách nhà nước và vốn tự có, vốn liên doanh liên kết và vốn vay thông qua các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu đầu tư trang thiết bị, dự án IAEA và quốc tế viện trợ

8

Tình trạng dự án

Đang triển khai (giai đoạn I của dự án đã được phê duyệt năm 2012, tuy nhiên chưa được cấp kinh phí. Hiện tại, Viện NLNTVN đã trình và được BKHCN đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép Viện được điều chỉnh lại giai đoạn I của dự án để phù hợp với tình hình thực tế)

 

 

 

 

Nguồn: Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ

Lượt xem: 3059

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)