Thứ ba, 24/11/2009 11:05 GMT+7

Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dự án được đồng tài trợ bởi Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), một số Bộ, ngành, đơn vị, cơ quan trong nước. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án.

 

 

 

 

Giới thiệu chung về dự án

Tên tiếng Việt:

DỰ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Tên tiếng Anh:
Promoting Energy Conservation in Small and Medium Scale Enterprises (PECSME)

Địa chỉ liên lạc:

Văn phòng Dự án PECSME, số 65B Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04 8215514 / 9783574 / 9746597

Fax: 04 9783573

Email: vie01g41.vn@undp.org

Website: www.ecsme.com.vn

TÓM TẮT DỰ ÁN

Dự án được đồng tài trợ bởi Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), một số Bộ, ngành, đơn vị, cơ quan trong nước. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án.

Dự án gồm có 6 chương trình hợp phần chính được thiết kế và thực hiện đồng bộ nhằm xoá bỏ các rào cản đối với việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ và cách thức quản lý tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các ngành công nghiệp: Sản xuất gạch, gốm - sứ, giấy và bột giấy, chế biến thực phẩm, dệt.

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Từ năm 2006 đến năm 2010.

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Giảm từ 10-15% chi phí năng lượng của các DNNVV tham gia;

Tiết kiệm tổng mức năng lượng là 136 nghìn tấn dầu qui đổi.

Giảm phát thải khí nhà kính từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tương đương 962 nghìn tấn CO2;

ĐỐI TƯỢNG CỦA DỰ ÁN

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam thuộc 5 ngành công nghiệp là:

- Sản xuất gạch

- Gốm sứ

- Dệt

- Giấy và bột giấy

- Chế biến thực phẩm

Các tổ chức cung cấp dịch vụ tiết kiệm và hiệu quả năng lượng

Các nhà quản lý, hoạch định chính sách về tiết kiệm và hiệu quả năng lượng

LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI THAM GIA DỰ ÁN

 • Được tham gia các khoá đào tạo miễn phí nâng cao năng lực về quản lý và thực hiện tiết kiệm năng lượng;
 • Được tư vấn về các giải pháp tiết kiệm năng lượng;
 • Được hỗ trợ một phần kinh phí kiểm toán năng lượng;
 • Được bảo lãnh vay vốn đầu tư cho tiết kiệm năng lượng;
 • Được thường xuyên cung cấp các thông tin có liên quan đến công nghệ, kinh nghiệm và giải pháp thực hiện tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong sản xuất;
 • Tăng uy tín và giá trị của thương hiệu;
 • Tiết kiệm chi phí năng lượng, giảm giá thành sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh.
 • Tăng năng suất, chất lượng sản phẩm

ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ ÁN

 • Là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), các cở sở sản xuất, kinh doanh độc lập đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 30 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 500 người.
 • Doanh nghiệp thuộc 5 ngành: gạch, gốm-sứ, giấy & bột giấy, dệt và chế biến thực phẩm;
 • Thuộc các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ.

Các địa bàn khác: Dự án sẵn sàng cung cấp thông tin và chia sẻ kinh nghiệm.

Các tổ chức chủ chốt tham gia thực hiện Dự án

 • Cơ quan thực hiện Dự án:

Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Các đơn vị tham gia khác:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng/ Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/ Thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ

Ngân hàng Công thương Việt Nam, Tổng Công ty sành sứ và Thuỷ tinh Việt Nam

Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam, Quỹ giảm thiểu ô nhiễm Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Công nghệ nhiệt lạnh; Viện Năng lượng

Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội Gốm sứ Bát Tràng

500 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc 5 ngành công nghiệp

LIÊN HỆ THAM GIA DỰ ÁN

Đăng ký tham gia Dự án xin gửi đến địa chỉ:

 • Văn phòng Dự án PECSME, 65B Tô Hiến Thành, Hà Nội

Tel: 04 8215514/ 9783574; Fax: 04 978 3573;
Email: vie01g41.vn@undp.org

Website: www.ecsme.com.vn

 • Trung tâm Tiết kiệm năng lượng hoặc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ...

Lượt xem: 1153

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)