Thứ sáu, 10/07/2015 05:58 GMT+7

Dự án xây dựng Trạm thực nghiệm và ươm tạo công nghệ

1

Chủ đầu tư dự án

Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng

2

Mục tiêu chính

- Tạo ra một Trung tâm KHCN có khả năng liên kết, phối hợp với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu, thử nghiệm đánh giá các kết quả nghiên cứu, hoàn thiện, lựa chọn công nghệ phù hợp cho Vùng để chuyển giao vào thực tiễn sản xuất

- Xác định những vấn đề có tính chất cấp thiết cao, cần phải hỗ trợ để BKHCN hoặc UBND Tỉnh đặt bài cho các tổ chức khoa học nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; Xác định nhu cầu công nghệ của vùng, đề xuất nghiên cứu, tìm kiếm chuyển giao cho Vùng

- Hỗ trợ phát triển các cơ sở khoa học, công nghệ; hỗ trợ phát triển các sản phẩm hàng hóa có hàm lượng khoa học cao, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của Vùng Bắc Trung Bộ

- Chuyển giao công nghệ, đào tạo nông dân, đào tạo lại cán bộ kỹ thuật và tổ chức các lớp tập huấn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng

- Xây dựng những mô hình trình diễn công nghệ, giới thiệu công nghệ cao, công nghệ tiên tiến... phục vụ tham quan, đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ

- Ươm tạo công nghệ và ươm tạo các doanh nghiệp KH&CN cho Vùng

3

Lĩnh vực chuyên môn

Thực nghiệm và Ươm tạo công nghệ

4

Thời gian thực hiện

2014 - 2018 (Giai đoạn 1: 2014 - 2016; Giai đoạn 2: 2017 - 2018)

5

Kinh phí thực hiện dự án

99.132,07 triệu đồng

6

Loại hình tài trợ

 

7

Nguồn kinh phí/ Nhà tài trợ

Ngân sách nhà nước

8

Tình trạng dự án

Đang triển khai

 

 

 

 

Nguồn: Phòng Quản lý đầu tư xây dựng - Văn phòng Bộ

Lượt xem: 1377

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)