Thứ năm, 20/06/2024 09:45 GMT+7

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai chịu hạn, năng suất cao phục vụ chuyển đổi cây trồng cho vùng trung du miền núi phía Bắc

Đây là tên Đề tài được nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn Tiến Trường tại Viện Nghiên cứu ngô đã thực hiện.
Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai chịu hạn cho vùng trung du miền núi phía Bắc.
 
Đề tài được thực hiện nhằm chọn tạo giống ngô thích ứng cho sản xuất ở các vùng trồng ngô miền núi phía Bắc có khả năng chịu hạn đầu vụ hè thu và cuối vụ thu đông (sau gieo 2 tuần không mưa tỷ lệ mọc đạt 75 - 80%, trước trỗ 1 - 2 tuần không mưa tỷ lệ kết hạt đạt 80 - 85%, 2 tuần trước thu hoạch không mưa năng suất giảm nhiều nhất 10%), chất lượng hạt tốt, năng suất đạt từ 8 - 10 tấn/ha.
Đề tài đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ với mức độ từ 100 - 300% về số lượng. Về chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn cấp Viện và cấp ngành. Đặc biệt 4 giống ngô lai được ứng dụng vào sản xuất ngô trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, đề tài đã chọn tạo được 270 dòng ngô thuần trong đó có 9 dòng có độ đồng đều, khả năng kết hợp cao và chống chịu tốt; 01 giống ngô GL-787 được công nhận chính thức; 03 giống ngô GL-777, GL-797 và MK399 được công nhận cho sản xuất thử; 03 quy trình thâm canh cho giống ngô GL-787, GL-777 và MK399; 03 quy trình sản xuất hạt lai F1 cho giống ngô GL-787, GL-777 và MK399.
Việc phát triển ngô gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm sử dụng hiệu quả nhất tài nguyên thiên nhiên (đất, khí hậu, nguồn nước…) hạn chế dần nhập khẩu, tiến tới tự đáp ứng được nhu cầu ngô trong nước, góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân và phát triển ổn định.
Toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 17322/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Nguồn: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 363

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)