Thứ ba, 05/12/2023 09:45 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Ứng dụng hóa học xanh trong nghiên cứu chế tạo micro polymer alginate từ rong nâu Việt Nam, sử dụng làm chất mang thuốc; Mã số: ĐTĐL.CN-69/19

a/ Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Ứng dụng hóa học xanh trong nghiên cứu chế tạo  micro polymer alginate  từ rong nâu Việt Nam, sử dụng  làm chất mang thuốc

- Mã số: ĐTĐL.CN-69/19

- Kinh phí: 5.750 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng từ 12/2019 đến tháng 11/2022, gia hạn thêm 12 tháng theo Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN ngày 16/11/2022.

- Tổ chức chủ trì: Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội.

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Hồng Đức

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

TS. Tạ Hồng Đức

Chủ nhiệm đề tài

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

2

TS. Đặng Trung Dũng

Nghiên cứu viên chính, thư ký đề tài

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

3

PGS.TS. Trần Khắc Vũ

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

4

PGS. TS. Hoàng Thị Bích Thủy

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

5

ThS. Đặng Việt Anh Dũng

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

6

TS. Bùi Thị Thanh Huyền

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

7

TS. Vũ Anh Tuấn

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

8

PGS. Phan Huy Hoàng

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

9

TS. Hồ Đức Cường

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

10

TS. Đinh Thị Phương Anh

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

11

ThS. Đoàn Thị Hiền

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

12

TS. Nguyễn Trung Dũng

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

13

TS. Vũ Đình Tiến

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

14

TS. Nguyễn Quang Hưng

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

15

TS. Phùng Anh Tuân

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

16

 

TS. Nguyễn Xuân Trường

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

17

TS. Lê Thị Thu Hằng

Nghiên cứu viên chính

Viện Kỹ Thuật Hóa Học, Đại Học Bách Khoa Hà Nội

18

TS. Ngô Ích Long

Nghiên cứu viên chính

Viện Cơ khí Động lực, Đại Hoọc Bách Khoa Hà Nội

19

PGS. Đỗ Thị Thảo

Nghiên cứu viên chính

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 12/2023.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 778

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)