Thứ sáu, 01/12/2023 12:10 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia: Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein ở quy mô công nghiệp, mã số DAĐL.CN-07/20

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên đề tài, mã số:

Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein ở quy mô công nghiệp, mã số DAĐL.CN-07/20

Thuộc: Nhiệm vụ độc lập cấp Quốc gia

2. Mục tiêu đề tài:

- Hoàn thiện được công nghệ sản xuất sữa gạo từ gạo lứt  giàu protein quy mô công nghiệp.

- Xây dựng được dây chuyền thiết bị sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein quy mô ≥ 5000 lít/mẻ.

- Sản xuất và thương mại  được một số sản phẩm sữa gạo đa dạng hóa từ gạo lứt giàu protein dạng lỏng và dạng bột.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Văn Tân

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:  Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn.

5. Tổng kinh phí thực hiện:    27.990              triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  7.990         triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:          20.000                       triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng

Bắt đầu: tháng 02 năm 2020

Kết thúc: tháng 07 năm 2022

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: kết thúc tháng 7/2023.

Dạnh sách thành viên chính thực hiện đề tài:

TT

Họ và tên

Chức danh thực hiện dự án

Cơ quan công tác

1

Lê Văn Tân

Chủ nhiệm

Công ty CP mía đường Lam Sơn

2

PGS.TS. Vũ Thu Trang

Thư ký khoa học

Viện CN Sinh học và CNThực phẩm

3

Nguyễn Xuân Lam

Thành viên chính

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

4

Nguyễn Viết Hùng

Thành viên chính

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

5

Trịnh Thị Vân Anh

Thành viên chính

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

6

Lê Văn Dũng

Thành viên chính

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

7

Trịnh Việt Dũng

Thành viên chính

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

8

Lê Viết Hùng

Thành viên chính

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

9

TS. Nguyễn Tiến Thành

Thành viên chính

Viện CN Sinh học và CNThực phẩm

10

PGS.TS. Nguyễn Thị Thảo

Thành viên chính

Viện CN Sinh học và CNThực phẩm

11

TS. Nguyễn Tiến Cường

Thành viên chính

Viện CN Sinh học và CNThực phẩm

12

TS. Hoàng Quốc Tuấn

Thành viên chính

Viện CN Sinh học và CNThực phẩm

13

TS. Phạm Ngọc Hưng

Thành viên chính

Viện CN Sinh học và CNThực phẩm

14

Th.S. Nguyễn Thị Hoài Đức

Thành viên chính

Viện CN Sinh học và CNThực phẩm

15

TS. Nguyễn Văn Hưng

Thành viên chính

Viện CN Sinh học và CNThực phẩm

16

Nguyễn Ngọc Viễn

Thành viên chính

Viện CN Sinh học và CNThực phẩm

17

Đoàn Hải Nam

Thành viên chính

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

18

Nguyên Thành Lâm

Thành viên chính

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

19

Đỗ Hồng Thịnh

Thành viên chính

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

20

Lê Gia Thính

Thành viên chính

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

21

Nguyễn Thanh Luân

Thành viên chính

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

22

Lữ Trọng Thắng

Thành viên chính

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

8. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu: tháng 12/2023, tại Hà Nội.

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN

 

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 466

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)