Thứ sáu, 01/12/2023 14:43 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Nghiên cứu công nghệ chế tạo hệ vật liệu hấp phụ - xúc tác mới để xử lý hiệu quả một số hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTH) hữu cơ khó phân hủy ở nồng độ thấp; Mã số: ĐTĐL.CN-66/19

a/ Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế tạo hệ vật liệu hấp phụ - xúc tác mới để xử lý hiệu quả một số hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTH) hữu cơ khó phân hủy ở nồng độ thấp

- Mã số: ĐTĐL.CN-66/19

- Kinh phí: 6.000 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng từ 12/2019 đến tháng 11/2022, gia hạn thêm 12 tháng theo Quyết định số 2176/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2022.

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Minh Cầm

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

TT

Họ và tên,

học hàm học vị

Chức danh thực hiện đề tài

Tổ chức công tác

1

PGS. TS. Lê Văn Khu

Chủ nhiệm nhiệm vụ (12/2019 – 01/2021), thành viên thực hiện chính từ 01/2021 – 11/2023

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2

PGS. TS. Lê Minh Cầm

Thành viên

thực hiện chính (12/2019 – 01/2021), Chủ nhiệm nhiệm vụ (01/2021 – 11/2023)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Thư ký khoa học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà

Thành viên

thực hiện chính

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Chuyển công tác về Bộ GD & ĐT

5

PGS. TS. Hoàng Văn Hùng

Thành viên

thực hiện chính

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

6

TS. Phùng Thị Lan

Thành viên

thực hiện chính

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7

ThS. Nguyễn Thị Mơ

Thành viên

thực hiện chính

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

8

ThS. Nguyễn Thị Kim Giang

Thành viên

thực hiện chính

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9

TS. Trần Thị Thu Trang

Thành viên

thực hiện chính

(12/2019 – 01/2021)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

10

TS. Nguyễn Hoàng Hào

Thành viên

thực hiện chính

Trường Đại học Vinh

11

TS. Bùi Công Trình

Thành viên

thực hiện chính

Viện Công nghệ Xạ hiếm

12

PGS. TS. Vũ Minh Tân

Thành viên

thực hiện chính

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

13

TS. Vũ Thị Hương

Thành viên

thực hiện chính thay TS. Trần Thị Thu Trang (01/2021-11/2023)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

14

TS. Nghiêm Xuân Trường

Thành viên

thực hiện chính bổ sung từ 01/2021-11/2023.

Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga

 

 

b/ Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 12/2023.

c/ Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 693

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)