Thứ tư, 04/10/2023 09:32 GMT+7

Đoàn đại biểu Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong hai ngày 30/9 và 01/10/2023, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, với phương châm “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”. Đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
Đoàn đại biểu Công đoàn Bộ KH&CN gồm 9 đại biểu từ các đơn vị thuộc Bộ. Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt tham dự phiên chính, diễn ra vào sáng 1/10/2023.
Tham dự Đại hội có 300 đại biểu với hơn 10 công đoàn ngành, 62 công đoàn viên chức các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên, người lao động trực thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam.
 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt tham dự phiên khai mạc chính thức của Đại hội.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; góp ý các văn kiện trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19. Tuy vậy, với sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam, phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động công đoàn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay đều đạt và vượt kế hoạch.
 
Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khóa 6 nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.
Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2023-2028, Công đoàn hướng tới tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động theo hướng hiện đại, thiết thực, hấp dẫn.
Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định tăng cường nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tích cực tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên; xây dựng các cấp công đoàn viên chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; tham gia cùng cấp ủy, chuyên môn xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định khâu đột phá chiến lược là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.
Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, Đại hội đã bầu ra 35 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ KH&CN đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
Đoàn đại biểu Bộ KH&CN tham dự Đại hội.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Lượt xem: 1010

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)