Thứ năm, 24/08/2023 12:25 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng và phổ biến hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia phục vụ hoạt động nâng cao năng suất chất lượng năm 2022, Mã số 04.1/NSCL-2022)

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu xây dựng và phổ biến hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia phục vụ hoạt động nâng cao năng suất chất lượng năm 2022, Mã số 04.1/NSCL-2022

2. Mục tiêu nhiệm vụ

- Tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

- Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn quốc gia để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa

- Góp phần nâng tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đến năm 2025 đạt khoảng 65%; giai đoạn 2026-2030: tỷ lệ hài hóa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 70-75%

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phùng Mạnh Trường

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

5. Thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng

Bắt đầu: Tháng 02/2022

Kết thúc: Tháng 07/2023

6. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Phùng Mạnh Trường

TS

Viện TCCL Việt Nam

2

Lê Ngọc Anh

ThS

Viện TCCL Việt Nam

3

Nguyễn Duy Trinh

ThS

Viện TCCL Việt Nam

4

Hà Thị Thu Trà

CN

Viện TCCL Việt Nam

5

Phùng Quang Minh

CN

Viện TCCL Việt Nam

6

Đoàn Thị Thanh Vân

ThS

Viện TCCL Việt Nam

7

Trần Thị Thanh Xuân

ThS

Viện TCCL Việt Nam

8

Lê Thành Hưng

ThS

Viện TCCL Việt Nam

9

Lê Thị Thanh Ngọc

ThS

Viện TCCL Việt Nam

10

Nguyễn Hải Anh

ThS

Viện TCCL Việt Nam

11

Màn Thùy Giang

ThS

Viện TCCL Việt Nam

12

Hoa Xuân Hòa

ThS

Viện TCCL Việt Nam

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Dự kiến trong tháng 9/2023 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tại tại đính kèm

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 838

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)