Thứ năm, 24/08/2023 10:38 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu sinh thái gen của một số loài virus trên các rạn san hô điển hình thuộc hai đảo Phú Quốc và Côn Đảo – Việt Nam (DALIDA)”, mã số NĐT.37.FRA/18

I. Thông tin chung nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu sinh thái gen của một số loài virus trên các rạn san hô điển hình thuộc hai đảo Phú Quốc và Côn Đảo – Việt Nam (DALIDA)”, mã số NĐT.37.FRA/18.

2. Kinh phí thực hiện: 4.070 triệu đồng.

- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.070 triệu đồng.

- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2023.

4. Tổ chức chủ trì: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Chu Nhật Huy.

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

1. Thời gian dự kiến: Tháng 8-9/2023.

2. Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tệp đính kèm:

- Báo cáo kết quả tự đánh giá  nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

Lượt xem: 734

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)