Thứ năm, 24/08/2023 12:20 GMT+7

Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (nhiệm vụ Nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất của địa phương dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Mã số 05/NSCL-2022)

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất của địa phương dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Mã số 05/NSCL-2022

2. Mục tiêu nhiệm vụ

Trang bị kiến thức, phương pháp và hỗ trợ địa phương xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hà Minh Hiệp

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Năng suất Việt Nam

5. Thời gian thực hiện nhiệm vụ theo Hợp đồng

Bắt đầu: Tháng 02/2022

Kết thúc: Tháng 07/2023

6. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Hà Minh Hiệp

TS

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2

Nguyễn Tùng Lâm

TS

Viện Năng suất Việt Nam

3

Nguyễn Thu Hiền

ThS

Viện Năng suất Việt Nam

4

Nguyễn Thị Lê Hoa

TS

Viện Năng suất Việt Nam

5

Nguyễn Mạnh Dần

CN

Viện Năng suất Việt Nam

6

Đặng Thị Mai Phương

CN

Viện Năng suất Việt Nam

7

Nguyễn Thị Hạnh

ThS

Viện Năng suất Việt Nam

8

Nguyễn Phương Lâm

ThS

Viện Năng suất Việt Nam, Chi nhánh tại TP Đà Nẵng

9

Tôn Nữ Như Huyền

CN

Viện Năng suất Việt Nam, Chi nhánh tại TP Đà Nẵng

10

Lê Xuân Biên

CN

Viện Năng suất Việt Nam

 

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Dự kiến trong tháng 9/2023 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tại tại đính kèm

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước

Nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lượt xem: 1134

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)