Thứ năm, 01/06/2023 12:06 GMT+7

Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Ngày 30 tháng 5 năm 2023, tại tỉnh Nghệ An, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ”.

Dự và chủ trì Hội thảo có ông Phạm Thế Dũng, Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Cục Ứng dụng); ông Trần Quốc Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Nghệ An. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm có chức năng ứng dụng, chuyển giao công nghệ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ; đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Liên Hiệp hội KH&KT và 21 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An; đại diện một số viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Nghệ An. 
 


Toàn cảnh Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ”

Phát biểu khai mạc Hội thảo của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nghệ An đã nhấn mạnh về vai trò của ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hiện nay và nhu cầu tiếp nhận chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước tại các tỉnh phía Bắc nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo tham luận của Cục Ứng dụng về một số chính sách hỗ trợ hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính sách và kết quả hỗ trợ hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; một số công nghệ sẵn sàng chuyển giao hiệu quả phù hợp cho các tỉnh phía Bắc của một số viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp (như: công nghệ sử dụng cacbon hữu cơ để cải tạo môi trường; ứng dụng công nghệ IOT để tối ưu hóa nguồn năng lượng từ Biogas; máy tính sử dụng công nghệ xanh;…).

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cũng đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các chính sách và mô hình hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, kết nối, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, thay mặt Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ ông Phạm Thế Dũng đã ghi nhận các ý kiến của đại biểu đã làm rõ một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhu cầu ứng dụng công nghệ trong một số ngành, lĩnh vực của địa phương trong vùng. Các ý kiến của đại biểu được Cục Ứng dụng tiếp thu, trên cơ sở đó sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ có hướng tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ trong việc rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở các tỉnh khu vực phía Bắc và cả nước.  Đồng thời, theo nhu cầu của các địa phương, thời gian tới Cục Ứng dụng sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các chính sách trong phạm vi quản lý của Cục; hỗ trợ hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ, kết nối công nghệ, tư vấn công nghệ-kỹ thuật, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp trong vùng và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên sâu về các nội dung quản lý nhà nước của Cục trong thời gian tới để tiếp tục hỗ trợ triển khai các chính sách thực tiễn ở địa phương./.

 

Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Lượt xem: 1002

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)