Thứ năm, 11/05/2023 15:40 GMT+7

Thông tin về đề tài xin nghiệm thu cấp nhà nước và Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ "Nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu, đề xuất và áp dụng thử mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ tại Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới (DTSQ) của Việt Nam", mã số: ĐTĐL.XH.07/20

1. Thông tin chung về đề tài
Tên đề tài: Nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu, đề xuất và áp dụng thử mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ tại Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) Thế giới của Việt Nam.
Mã số: ĐTĐL.XH-07/20
Kinh phí: 5.100 triệu đồng
Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020 đến hết tháng 4/2023
Tổ chức chủ trì: Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Văn Định
Các thành viên tham gia thực hiện:

Số TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Hà Văn Định

Chủ nhiệm đề tài

Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

2

TS. Nguyễn Hùng Cường

Thư ký đề tài

Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

3

TS. Nguyễn Quang Dũng

Thành viên chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

4

TS. Hoàng Công Mệnh

Thành viên chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

5

TS. Vũ Anh Tú

Thành viên chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

6

ThS. Ngô Ngọc Diệp

Thành viên chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

7

TS. Lê Thanh Hòa

Thành viên chính

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam

8

ThS. Nguyễn Anh Đức

Thành viên chính

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

9

ThS. Trịnh Cao Khải

Thành viên chính

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

10

ThS. Phùng Ngọc Trường

Thành viên chính

Trung tâm Nghiên cứu và Quy hoạch môi trường

11

KS. Nguyễn Văn Điệp

Thành viên chính

Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An

12

TS. Nguyễn Hoàng Hảo

Thành viên chính

Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai

13

TS. LS. Lê Xuân Thảo

Thành viên chính

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế

14

ThS. Vũ Thục Hiền

Thành viên chính

Ủy Ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển

(MAB Việt Nam)

 

Và các thành viên khác

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
         Thời gian: Tháng 6 năm 2023
          Địa điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.
3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1367

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)