Thứ hai, 08/05/2023 16:49 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ nguồn gen Độc hoạt (Angelica pubescens Ait.)”, mã số: NVQG-2019/DA.10

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ: Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ nguồn gen Độc hoạt (Angelica pubescens Ait.)”, mã số: NVQG-2019/DA.10.

2. Kinh phí: Tổng: 10.400 triệu đồng; Từ ngân sách SNKH: 2.900 triệu đồng; Nguồn khác: 7.500 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng (Từ tháng 9/2019 đến tháng 8/2022); gia hạn 6 tháng đến tháng 2/2023.

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty cổ phần Nicotex Đăk Lăk.

5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Đinh Quang Chinh.

6. Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và Tên

Cơ quan công tác

1

Đinh Quang Chinh

Công ty cổ phần Nicotex Đăk Lăk

2

Đinh Hồng Thuận

Công ty cổ phần Nicotex Đăk Lăk

3

Nguyễn Ngọc Dương

Công ty cổ phần Nicotex Đăk Lăk

4

Đặng Hồng Khanh

Công ty cổ phần Nicotex Đăk Lăk

5

Nguyễn Thanh Tùng

Công ty cổ phần Nicotex Đăk Lăk

6

Vũ Đình Đại

Công ty cổ phần Nicotex Đăk Lăk

7

Phạm Quốc Hoàn

Công ty cổ phần Nicotex Đăk Lăk

8

Vũ Đức Tính

Công ty cổ phần Nicotex Đăk Lăk

9

Vũ Đình Đài

Công ty cổ phần Nicotex Đăk Lăk

10

Đinh Thị Thảo

Công ty cổ phần Nicotex Đăk Lăk

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 5/2023 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm: Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG-2019/DA.10.

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1040

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)