Thứ hai, 08/05/2023 16:21 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống”, mã số: ĐTĐL.CN-16/19

I.    Thông tin chung về nhiệm vụ:
1.    Tên nhiệm vụ, mã số: “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống”, mã số: ĐTĐL.CN-16/19
Thuộc: Đề tài độc lập cấp quốc gia.
2.    Mục tiêu nhiệm vụ:
Định hướng mục tiêu:
1.    Xây dựng quy trình huy động, chiết tách, bảo quản tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống.
2.    Xây dựng quy trình sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống.
3.    Đánh giá hiệu quả sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống
3.    Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Mai Văn Viện.
4.    Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện TWQĐ 108, Bộ Quốc phòng.
5.    Tổng kinh phí thực hiện:    7.950 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:    7.950 triệu đồng.
6.    Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:
Bắt đầu: Tháng 3/2019
Kết thúc: Tháng 02/2022
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền:
-    Gia hạn lần 1 theo Quyết định số 166/QĐ-BKHCN ngày 23/02/2022, thời gian điều chỉnh từ 02/2022 đến 02/2023.
-    Gia hạn lần 2 theo Quyết định số 69/QĐ-BKHCN ngày 31/01/2023, thời gian điều chỉnh từ 02/2023 đến 5/2023.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

TT

Học hàm, học vị/Họ và tên

Tổ chức công tác

1

PGS.TS Mai Văn Viện

Bệnh viện TWQĐ 108

2

ThS. Lê Hải Sơn

Bệnh viện TWQĐ 108

3

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Phương

Bệnh viện TWQĐ 108

4

PGS.TS Lý Tuấn Khải

Bệnh viện TWQĐ 108

5

PGS.TS Phan Quốc Hoàn

Bệnh viện TWQĐ 108

6

PGS.TS Đặng Văn Em

Bệnh viện TWQĐ 108

7

TS Bùi Tiến Sỹ

Bệnh viện TWQĐ 108

8

TS Lê Thị Thu Nga

Bệnh viện TWQĐ 108

9

TS Nguyễn Hồng Quân

Bệnh viện TWQĐ 108

10

TS Bùi Thị Vân

Bệnh viện TWQĐ 108

11

TS Nguyễn Thị Lan Anh

Bệnh viện TWQĐ 108

12

TS Trần Thị Huyền Trang

Bệnh viện TWQĐ 108

13

TS Nguyễn Trung Hà

Bệnh viện TWQĐ 108

14

ThS Mai Tú Hương

Bệnh viện TWQĐ 108

15

ThS Nguyễn Thị Duyên

Bệnh viện nhi Trung ương

16

ThS Hồ Xuân Trường

Bệnh viện TWQĐ 108

17

BS Hoàng Thị Thủy

Bệnh viện TWQĐ 108

18

DS Dương Thị Hiên

Bệnh viện TWQĐ 108

  II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm vụ

- Tháng 05/2023 tại Trụ sở Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

  III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: (Chi tiết trong fỉle đính kèm)

- Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

 


 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1182

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)