Thứ tư, 14/09/2022 23:45 GMT+7

Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ nhắc lại cho nhân viên bức xạ của Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh

Đào tạo an toàn bức xạ (ATBX) là hoạt động nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng phòng chống những tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của bức xạ đến con người và môi trường. Căn cứ quy định hiện tại của nhà nước về ATBX theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014, Quy định về đào tạo ATBX đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo ATBX, trong đó nêu rõ các yêu cầu về đào tạo ATBX; yêu cầu đối với nội dung và thời gian của chương trình đào tạo. Mục đích của việc đào tạo nhắc lại tại Trung tâm là để bổ sung kiến thức, cập nhật thông tin mới về ATBX, các thông tư, nghị định mới ban hành liên quan đến công tác ATBX, v.v..

Lớp đào tạo ATBX nhắc lại tổ chức tại Trung tâm Hạt nhân Tp.HCM (Trung tâm), diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2022, được chia làm 02 đối tượng: Đối tượng A là những nhân viên bức xạ làm việc trực tiếp với bức xạ trong các phòng thí nghiệm hoặc/và ngoài hiện trường có sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, v.v.. Đối tượng B là những nhân viên làm công việc gián tiếp tại Trung tâm như nhân viên hành chính, văn phòng, hỗ trợ công tác nghiên cứu, triển khai, v.v..
 

Hình ảnh tại lớp đào tạo ATBX tổ chức tại Trung tâm Hạt nhân Tp.HCM

Nội dung đào tạo cho Đối tượng A bao gồm tất cả các bài theo đúng quy định của Nội dung 9, Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014. Đối tượng B bao gồm các bài cơ bản và Hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm ATBX. Ngoài những kiến thức cơ bản theo quy định, các quy định mới của pháp luật về ATBX, hạt nhân; giới thiệu về văn hóa ATBX; các thông tin mới về ATBX cũng đã được bổ sung vào chương trình đào tạo. Giảng viên là những cán bộ có chứng chỉ hành nghề đào tạo ATBX, có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Lớp Đào tạo ATBX nhắc lại đã được tổ chức một cách thành công tại Trung tâm.

Các học viên tham dự lớp đào tạo theo chương trình phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành. Kết thúc khóa đào tạo, các học viên được tổ chức làm bài kiểm tra để cấp giấy chứng nhận ATBX khi kết quả đạt yêu cầu. Đây là hoạt động theo đúng quy định, đồng thời cũng hết sức bổ ích đối với toàn thể viên chức và người lao động tại Trung tâm./.

Nguồn: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Lượt xem: 824

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)