Thứ ba, 13/09/2022 15:19 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: “Một số giải pháp đột phá về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035”, mã số ĐTĐL.XH-07/19

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Một số giải pháp đột phá về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035

- Mã số: ĐTĐL.XH-07/19

- Kinh phí: 3.000 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 6/2019 đến tháng 05/2022).

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

- Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Lê Trung Thành

- Các thành viên tham gia thực hiện:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh thực hiện đề tài

Cơ quan công tác

1

PGS.TS.

Lê Trung Thành

Chủ nhiệm

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

2

TS.

Nguyễn Mai Hương

Thư ký khoa học

Thành viên chính

Bộ Khoa học và Công nghệ

3

TS.

Trần Thế Nữ

Thành viên chính

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

4

TS.

Trần Nam Tú

Thành viên chính

Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

TS.

Nguyễn Thu Hương

Thành viên chính

Ban Kế hoạch Tài chính, ĐHQGHN

6

TS.

Phạm Hùng Hiệp

Thành viên chính

Trường Đại học Phú Xuân

7

TS.

Nguyễn Thùy Linh

Thành viên chính

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính

8

TS.

Nguyễn Anh Thái

Thành viên chính

Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

9

TS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Thành viên

Học viện Tài chính

10

PGS.TS.

Lê Danh Tốn

Thành viên

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

11

Ths. Nguyễn Thị Nguyệt Nương

Thành viên

Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

12

Mạc Thị Thảo

Kỹ thuật viên

Ban Kế hoạch Tài chính, ĐHQGHN

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 9/2022.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

 

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1699

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)