Thứ hai, 12/09/2022 11:55 GMT+7

Thông tin kết quả nhiệm vụ: Nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong phân bổ nguồn nước Nam sông Hậu. Mã số: ĐTĐL.CN-45/18

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong phân bổ nguồn nước Nam sông Hậu.

- Mã số: ĐTĐL.CN-45/18

- Kinh phí: 6.600 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng (Từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2021). Được gia hạn 9 tháng (đến tháng 7/2022).

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Mai Vân

- Các thành viên tham gia thực hiện chính:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

TS. Lê Thị Mai Vân

Chủ nhiệm

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

2

ThS. Nguyễn Việt Tùng

Thư ký khoa học,

thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

3

KS. Đỗ Trường Sinh

Thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

4

TS. Hoàng Văn Hoan

Thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

5

ThS. Phạm Thu Hương

Thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

6

ThS. Phạm Văn Hùng

Thành viên chính

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Nam

7

ThS. Nguyễn Đức Huy

Thành viên chính

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

8

TS. Vũ Anh Tú

Thành viên chính

Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

9

TS. Bùi Du Dương

Thành viên chính

Trung tâm Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước

10

ThS. Trần Đức Thịnh

Thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

11

ThS. Vũ Thị Hải Hà

Thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

12

ThS. Phạm Bình Thuận

Thành viên chính

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

 

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: tháng 9/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (chi tiết trong file PDF kèm theo)

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

Lượt xem: 1547

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)