Thứ năm, 08/09/2022 21:10 GMT+7

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm nguồn gen cá song dẹt (Epinephelus bleekeri Vaillant, 1878), mã số: NVQG-2018/17

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ: Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương phẩm nguồn gen cá song dẹt (Epinephelus bleekeri Vaillant, 1878), mã số: NVQG-2018/17
2. Kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.150 triệu đồng.
3. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 36 tháng (Từ tháng 10/2018 đến tháng
9/2021) gia hạn đến tháng 5/2022
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III
5. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Văn Dũng
6. Các thành viên tham gia chính:

Số TT

Họ và Tên

Cơ quan công tác

1

ThS. Nguyễn Văn Dũng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

TS. Lê Văn Chí

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

ThS. Nguyễn Thị Thụ Hằng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

TS. Trương Quốc Thái

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

ThS. Lương Trọng Bích

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6

ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7

ThS. Dương Thị Phượng

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8

ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

Nguyễn Chánh Đức

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

Tháng 9/2022 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo tự đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVQG-2018/17

 

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 1335

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)