Thứ năm, 30/06/2022 05:45 GMT+7

Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 về việc phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30.

Để Chương trình KC.01/21-30 được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Bộ KH&CN kêu gọi đề xuất đề tài/dự án KH&CN từ các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước.

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm.

Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022

Công văn số 1449/BKHCN-VP ngày 26/6/2022

 

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 8934

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)