Thứ năm, 02/06/2022 15:13 GMT+7

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm gà Cáy Củm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc” Mã số: NVNG-2019/DA.05

1. Tên dự án: “Sản xuất thử nghiệm gà Cáy Củm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc”

Mã số: NVNG-2019/DA.05

Thuộc chương trình: Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định 

 hướng đến năm 2030.

Nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1 Mục tiêu chung

- Hoàn thiện được quy trình chăn nuôi gà Cáy Củm sinh sản.

- Xây dựng phương thức chăn nuôi thích hợp cho gà Cáy Củm thương phẩm.

- Xây dựng được các mô hình chăn nuôi gà Cáy Củm sinh sản và thương phẩm

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Quy trình chăn nuôi gà Cáy Củm sinh sản, bao gồm quy trình thụ tinh nhân tạo và định lượng thức ăn cho gà sinh sản ở giai đoạn hậu bị.

- Phương thức chăn nuôi thích hợp cho gà Cáy Củm thương phẩm.

- Các mô hình chăn nuôi sinh sản và thương phẩm gà Cáy Củm có sự tham gia của doanh nghiệp:

+ 02 mô hình chăn nuôi gà sinh sản, quy mô: 500 con/năm/mô hình, chỉ tiêu kỹ thuật: Năng suất trứng: 115 quả/mái/năm; Tỷ lệ trứng có phôi ≥ 90%.

+ 04 mô hình chăn nuôi gà thương phẩm, quy mô: 2000 con/năm/mô hình (tối đa 02 cơ sở/năm/mô hình), chỉ tiêu kỹ thuật: Khối lượng trung bình đến 20 tuần tuổi ≥ 1.950 g; Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng ≤ 4.100 g.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ:  TS. Bùi Thị Thơm

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

5. Tổng kinh phí thực hiện: 6.230,00 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.730,00 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 3.500,00 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 9/2019

Kết thúc: Tháng 2/2022

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

STT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Bùi Thị Thơm

Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

2

Ma Thị Trang

Thạc sỹ

Viện Khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên

3

Trần Văn Phùng

PGS.TS.

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

4

Lê Thị Thu Hiền

Thạc sỹ

Cục ứng dụng và phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

5

Nguyễn Đức Trường

Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

6

Đào Thị Hồng Chiêm

Thạc sỹ

Chi nhánh nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa - Công ty cổ phần khai khoáng miền núi.

7

Hoàng Văn Hưng

Kỹ sư

Công ty cổ phần Khoa học sự sống

8

Tô Hoài Đức

Kỹ sư

Công ty TNHH Đại Hoàng, Cao Bằng

9

Nguyễn Văn Hiên

Kỹ sư

Hộ kinh doanh Vũ Mạnh Hoàng, Hoàng Su Phì, Hà Giang

10

Dương Thị Khuyên

Thạc sỹ

Viện Khoa học sự sống  - Đại học Thái Nguyên


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia mã số: NVNG-2019/DA.05

 

Nguồn: Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật

Lượt xem: 3092

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)