Thứ ba, 31/05/2022 15:46 GMT+7

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa”, mã số: KC.03/21-30

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 829/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2022 về việc phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa”, mã số: KC.03/21-30.

Để Chương trình KC.03/21-30 được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Bộ KH&CN kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ từ các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước, cụ thể:

1. Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 829/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2022 của Bộ KH&CN (Quyết định này được đăng tải tại mục “Văn bản chỉ đạo, điều hành” trên cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN theo địa chỉ: www.most.gov.vn), trong đó ưu tiên:

- Các đề xuất của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

- Các đề xuất có sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN.

- Các đề xuất có sự đặt hàng và tài trợ từ doanh nghiệp.

- Các đề xuất có sản phẩm có thể triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, có sự lan tỏa trong xã hội.

- Các đề xuất có địa chỉ ứng dụng các kết quả do đề tài/dự án tạo ra; cam kết hỗ trợ hoàn thiện, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, kinh tế, xã hội. Tổ chức, cơ quan ứng dụng sản phẩm của đề tài/dự án được đề xuất cần có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một cách hiệu quả sản phẩm tạo ra.

- Các đề xuất có đăng ký sở hữu trí tuệ, sáng chế.

2. Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu tại phụ lục của Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN, có thể tải từ cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN theo địa chỉ: www.most.gov.vn).

3. Thời gian nhận đề xuất: từ ngày 30/5/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (các nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2022).

4. Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất:

Bản in được gửi qua đường Công văn gửi đến địa chỉ: Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị xem tại cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN theo địa chỉ: www.most.gov.vn hoặc trang web của chương trình theo địa chỉ: http://www.vpct.gov.vn/Home.html hoặc liên hệ với bà Vũ Thị Ngọc Vân, Vụ Công nghệ cao, Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 024.35560648; email: vtnvan@most.gov.vn.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, Hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp chuyển thông báo này đến các đơn vị có liên quan để biết và tham gia.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

Tệp đính kèm:

Công văn số 1210/BKHCN-VP ngày 27/5/2022

Quyết định số 829/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2022

Nguồn: Vụ Công nghệ cao

Lượt xem: 6195

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)