Thứ năm, 14/04/2022 10:55 GMT+7

Hội nghị tổng kết công tác triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2021

Ngày 07/4/2022, tại Hội trường 2-9, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất và đời sống trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2011-2021.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch- Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Chu Thúc Đạt- Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương – Bộ KH&CN; Nguyễn Nam Hải- Giám đốc Sở KH&CN. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Siu Hương - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh; Ayun H'Bút - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tỉnh; Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong Tỉnh; đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các trung tâm nghiên cứu, hợp tác xã, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.
 

Toàn cảnh Hội nghị.
 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nhà khoa học, nhà quản lý trình bày tham luận về: Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào đời sống, sản xuất tại tỉnh Gia Lai trong thời kỳ mới; hướng phát triển lâm nghiệp tỉnh Gia Lai; Các đề tài khoa học cấp tỉnh về lịch sử - văn hóa Gia Lai 10 năm qua; kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Krông Pa; doanh nghiệp tham gia vào hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; kết quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây hồ tiêu giai đoạn 2011-2021... Các ý kiến thảo luận cũng tập trung phân tích một số tồn tại, hạn chế trong triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN vào sản xuất và đời sống trên địa bàn Tỉnh trong 10 năm qua và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện trong giai đoạn tới.    

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và phát triển của địa phương giai đoạn 2011-2021, ngành KH&CN đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ các cấp. Các nhiệm vụ triển khai từng bước gắn với thực tiễn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Tỉnh; các doanh nghiệp, người dân đã từng bước quan tâm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Qua đó, các nhiệm vụ đã giải quyết được những vấn đề bức xúc, cấp thiết của các địa phương và doanh nghiệp ngày càng tăng. Việc chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất được chú trọng hơn, xây dựng được nhiều mô hình ứng dụng KH&CN có hiệu quả được người dân áp dụng và nhân rộng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ sản xuất, tạo sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Giai đoạn 2011-2021, Bộ KH&CN đã phê duyệt cho tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện 19 dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi với tổng kinh phí đầu tư là 113.907 triệu đồng, trong đó 13 dự án trung ương quản lý, 06 ủy quyền địa phương quản lý (trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ là 48.120 triệu đồng; Ngân sách địa phương là 10.383 triệu đồng, vốn đối ứng doanh nghiệp và vốn khác: 55.404 triệu đồng).

Đối với nhiệm vụ cấp Quốc gia thuộc Chương trình Quỹ gen; nhiệm vụ cấp thiết địa phương cấp Quốc gia, giai đoạn này Bộ KH&CN phê duyệt cho triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia (02 nhiệm vụ cấp Quốc gia thuộc Chương trình Quỹ gen; 01 nhiệm vụ cấp thiết địa phương cấp Quốc gia) với tổng kinh phí là 25.850 triệu đồng (trong đó: Ngân sách Sự nghiệp khoa học (SNKH) Trung ương 20.350 triệu đồng; nguồn ngân sách địa phương: 1.500 triệu đồng; nguồn vốn đối ứng khác 4.000 triệu đồng. Ngoài ra có 01 nhiệm vụ KH&CN cấp thiết mới phát sinh tại địa phương đang trong qua trình thẩm định nội dung và kinh phí bắt đầu triển khai trong năm 2022. Kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án đã góp phần không nhỏ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai.

Từ 2011-2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai 106 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Thông qua các kết quả nghiên cứu nhiều nhiệm vụ KH&CN nổi bật đã được đưa vào ứng dụng trong thực tế sản xuất và đời sống mang lại hiệu quả cao. Trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu triển khai và ứng dụng chuyển giao KH&CN vào đời sống sản xuất tại Gia Lai đã được quan tâm hơn, điều này được thể hiện rõ ràng thông qua việc bố trí ngân sách SNKH địa phương chi cho nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp huyện tăng qua các năm. Giai đoạn từ 2015-2021, tỉnh Gia Lai chi 106.636 triệu đồng cho nghiên cứu triển khai, đặc biệt năm 2021 chi 25.493 triệu đồng, tăng 3,7 lần so với con số 6.838 triệu đồng năm 2015. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đã thấm sâu vào hầu hết các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đã có chuyển biến tích cực, thu hút được nhiều nguồn lực, tạo ra những sản phẩm, giống cây trồng năng suất, có giá trị, hiệu quả kinh tế cao mang tính chủ lực và đặc thù của địa phương như cà phê, hồ tiêu. Các kết quả nghiên cứu đã giúp cho việc hoạch định chính sách sát với thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2011-2021.
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2011-2021.
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND Tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Tỉnh đã đạt được trên lĩnh vực KH&CN. Đồng thời, Đồng chí đề nghị ngành KH&CN Tỉnh cần kiện toàn Hội đồng KH&CN các đơn vị, địa phương, bổ sung các chuyên gia đầu ngành vào Hội đồng để tham mưu đặt hàng, triển khai các nhiệm vụ phù hợp, đạt hiệu quả cao; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong công tác tham mưu cho UBND Tỉnh, định hướng các nội dung nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong lĩnh vực KH&CN để tăng cường công tác chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong sản xuất, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Tỉnh cũng mong muốn, Tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ KH&CN, viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học cũng như các nhà khoa học trong công tác triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn Tỉnh, khai thác hết các tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dịp tổ chức Hội nghị, UBND Tỉnh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 17 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích trong công tác quản lý, triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN của Tỉnh, giai đoạn 2011-2021./.

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Lượt xem: 1201

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)