Thứ ba, 28/09/2021 15:56 GMT+7

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Xây dựng bản đồ công nghệ Protein và Enzyme”

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng bản đồ công nghệ Protein và Enzyme

Mã số: ĐM.43.DA/19

Thuộc: Chương trình  đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu về khoa học và công nghệ:

+ Xây dựng được bản đồ CNP&E;

+ Đề xuất được lộ trình đổi mới công nghệ Protein và enzyme;

+ Đề xuất được các vấn đề ưu tiên trong việc phát triển công nghệ Protein và enzyme tại Việt Nam đến năm 2030

Mục tiêu kinh tế - xã hội: Là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp thực thi các Chương trình quốc gia như Chương trình phát triển thị trường KH&CN, Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia, Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020. Góp phần định hướng cho các chương trình phát triển KH&CN trong giai đoạn tới cũng như nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội nói chung và ngành CNP&E nói riêng.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Thị Bích Thảo

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

5. Tổng kinh phí thực hiện:    4.180 triệu đồng

Trong đó:

- Kinh phí từ ngân sách SNKH: 4.180   triệu đồng

- Kinh phí từ nguồn khác: 0  triệu đồng

6. Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 

Bắt đầu: Tháng 01/2019

Kết thúc: Tháng 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Tháng 6/2021

7. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: dự kiến vào ngày 30/9/2021.

8. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Chi tiết tại file đính kèm.

Nguồn: Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Lượt xem: 301

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)